Sports

Drake travels to Missouri for Tom Botts Invitational